splošni pogoji posebne ponudbe in akcij

Politika zasebnosti. Več na spcoding.

SPLOŠNO

Podjetje SPCoding objavlja svoje promocije in akcije na svoji spletni strani https://spcoding.si in https://spcoding.com. Ti splošni pogoji določajo pravila promocij in akcij, ki so objavljena na zgoraj omenjenih spletnih straneh. Strinjanje s temi splošnimi pogoji  je pogoj za sodelovanje v naših akcijah.

KAMPANJA POLETNI TROJČEK

Opis

Kampanja »Poletni trojček« je sklop manjših promocij, ki se vsak mesec dodajajo in se med seboj ne izključujejo.

Veljavnost

Kampanja »Poletni trojček« se izvaja med 01.06.2020 in 01.09.2020, njene ugodnosti pa lahko koristite vse do njenega poteka. Če je pogodba sklenjena vključno do 01.09.2020, in je storitev plačana pozneje, je ta pogodba še vedno vključena v kampanjo »Poletni trojček«.

PROMOCIJA BREZPLAČNEGA VZDRŽEVANJA

Opis

Promocija »brezplačno vzdrževanje« omogoča našim novim in že obstoječim strankam možnost pridobitve brezplačnega vzdrževanja, ki je omejeno na določeno število mesecev.

Nove stranke

Ob sklenitvi pogodbe o izdelavi ali prenovi spletne strani ali spletne trgovine se izvede storitev, za katero se na koncu stranki izda račun. Ko je ta račun poravnan oz. plačan, začne veljati 3 mesečno obdobje brezplačnega vzdrževanja spletnega mesta, ki je bilo definirano v pogodbi.

Izvajanje vzdrževanja je izračunano na naslednji način: Če je račun poravnan pred oz. največ na 15. dan v tekočem mesecu, se za ta mesec šteje brezplačno vzdrževanje. Če je račun poravnan po 15. dnevu v tekočem mesecu, začne brezplačno vzdrževanje veljati sledeči mesec. Po 3 mesečnem obdobju brezplačnega vzdrževanja se vzdrževanje avtomatsko preneha, lahko pa se podpiše ponovna pogodba za plačljivo vzdrževanje (v primeru, da taka pogodba že predhodno ne obstaja).

Obstoječe stranke

Obstoječe stranke lahko pridobijo brezplačno vzdrževanje preko našega sistema napotitve. Ko nas naše obstoječe stranke priporočijo novim strankam, naj poskrbijo, da jih nove stranke omenijo v komunikaciji z nami (ali pisno preko elektronskega obrazca na naših spletnih straneh oz. preko elektronske pošte ali preko telefona). V primeru navedbe naše obstoječe stranke, s strani nove stranke, bo naša obstoječa stranka imela možnost pridobitve 1 mesečnega brezplačnega vzdrževanja (na novo pridobljeno stranko). Brezplačno 1 mesečno vzdrževanje stopi v veljavo šele takrat, ko nova stranka podpiše pogodbo za izdelavo ali prenovo spletne strani ali spletne trgovine in ob koncu poravna izstavljen račun za storitev definirano v pogodbi. Višina plačane storitve ne sme biti nižja od 700€, da je lahko vključena v akcijsko ponudbo sistema napotitve.

Izvajanje vzdrževanja je izračunano na naslednji način: Če je račun poravnan pred oz. največ na 15. dan v tekočem mesecu, se za ta mesec šteje brezplačno vzdrževanje. Če je račun poravnan po 15. dnevu v tekočem mesecu, začne brezplačno vzdrževanje veljati sledeči mesec. Po 1 mesečnem obdobju brezplačnega vzdrževanja se vzdrževanje avtomatsko preneha, lahko pa se podpiše ponovna pogodba za plačljivo vzdrževanje (v primeru, da taka pogodba že predhodno ne obstaja). V primeru, da je obstoječa stranka predlagala več novih strank, se za vsako od njih doda 1 mesec brezplačnega vzdrževanja.

Veljavnost

Promocija za OBSTOJEČE STRANKE traja od 20.05.2020 do 01.09.2020, njene ugodnosti pa lahko koristite vse do njenega poteka. Če je pogodba sklenjena vključno do 01.09.2020, in je storitev plačana pozneje, je ta pogodba še vedno vključena v akcijo brezplačnega vzdrževanja za obstoječe stranke. Ta akcija se ne izključuje z drugimi.

Promocija za NOVE STRANKE poteka od 01.07.2020 do 01.09.2020, njene ugodnosti pa lahko koristite vse do njenega poteka. Če je pogodba sklenjena vključno do 01.09.2020, in je storitev plačana pozneje, je ta pogodba še vedno vključena v akcijo brezplačnega vzdrževanja za nove stranke. Ta akcija se ne izključuje z drugimi.

PROMOCIJA PRIHRANI 150€

Opis

Promocija »prihrani 150 €« omogoča našim strankam, da za izdelavo svoje spletne strani ali trgovine prihranijo 150 EUR. To pomeni, da se vsem strankam, ki se odločijo za zgoraj navedeno storitev, od končne cene projekta odbije 150 EUR.

Veljavnost

Promocija traja od 01.06.2020 do 01.09.2020, njene ugodnosti pa lahko koristite vse do njenega poteka. Če je pogodba sklenjena vključno do 1.09.2020, in je storitev plačana pozneje, je ta pogodba še vedno vključena v akcijo in od končne cene izvedene storitve, definirane zgoraj, odšteje 150 EUR. Ta akcija se ne izključuje z drugimi.

PROMOCIJA BREZPLAČNEGA GOSTOVANJA

Opis

Promocija »brezplačno gostovanje« omogoča našim strankam, da ob izdelavi svoje spletne strani ali trgovine pridobijo 1 leto brezplačnega spletnega gostovanja. V brezplačno gostovanje je zajet končan projekt, ki je definiran v pogodbi oz. dogovoru in velja 1 leto (od navedenega datuma do enakega datuma naslednje leto)

Veljavnost

Promocija traja od 01.08.2020 do 01.09.2020, njene ugodnosti pa lahko koristite vse do njenega poteka. Če je pogodba sklenjena vključno do 1.09.2020, in je storitev plačana pozneje, je ta pogodba še vedno vključena v akcijo in stranka prejme 1 letno brezplačno gostovanje. Ta akcija se ne izključuje z drugimi.

POSODABLJANJE SPLOŠNIH POGOJEV

Pridržujemo si pravico do posodabljanja splošnih pogojev akcije brez predhodnega opozorila. Vsako spremembo splošnih pogojev bomo objavili na naših spletnih straneh.

Zadnja sprememba: 19/05/2020